Posvátná sexualita nebo jen prázdný sexuální pud?

07.06.2020

V posledních dnech mi v myšlenkách vyvstává stále jedna a tatáž otázka. Snažím se na ní v sobě najít odpověď a také přijít na to, proč se mi stále připomíná a co mi chce vlastně povědět. Dokonce mi i nějaké menší rozklíčování již přišlo do snu a na ženském kruhu. Tou pro mě dosud nepochopenou otázkou je: ,,Proč naše společnost ztratila posvátnost v sexualitě?,, Respektive to ,proč, je jasné z historie dějin, ale spíše mi není pochopitelné: ,,Co nám přináší to, že svou sexualitu a tím i svůj klín nebo milování nepovznášíme někam nad obyčejnost, nedáváme do toho své plné uvědomění a naše yoni jsou jen jako nástroj pro prázdný sex či u některých žen pro nenáviděnou menstruaci?,,

Vlastně jsme z důvodu zrychlené doby a vypnutí určitého napojení zahodili i posvátnost z každodenních činností. Vždyť například takové pití kávy nebo čaje je v některých zemích dodnes bráno jako ceremonie, při které jsou zúčastněné osoby svou myslí zcela přítomné u daného moku a celou akci berou povznesenou o ducha. Kdo z nás, když pije svůj šálek třeba u práce na počítači, to tak má? Naši pohanští předkové rituálně promlouvali s matičkou Zemí a poskytovali jí obětinky, aby v daný rok byla dobrá úroda a oni tak na její počest pak mohli hodovat a tím velké matce poděkovat za hojnou sklizeň. Znám pár úžasných bylinkářek, které si se svými kytičkami povídají a žijí v souladu s fázemi měsíce a chápou důležitost ročních období. Ale velmi pochybuji, že ty jahody při únorovém nákupu v Kauflandu nějakou podobnou péči zažily... 

Indiáni dokonce vidí spirita absolutně ve všem, co dělají a nikterak je ani nenapadne, že by s nimi nebyl. Natož pak při využívání přírodních medicín k léčení je pro ně samozřejmost, že je užívají se šamanskou očistou a pozváním dobrých duchů nebo s poděkováním Pachamamě, živlům, strážcům světových stran apod. U nás se bohužel ukazují tací, co jsou schopni i posvátnost těchto medicínek absolutně zneužít - od pití mediciálního kakaa jako nějakého granka u telky, přes podávání rapé brčkem a navíc s pitím alkoholu jako na nějaké párty, po domácí experimenty s lysohlávkami, bobinsanou nebo ayahuascou bez očisty těla a prostoru kvůli případnému nalepení diskarnátů.

Jak svou yoni vnímáš?

Naše společnost se dostala dokonce do takové fáze, že nám určité ,,vypnutí od duchovnosti,, přijde normální. Naopak toho, který do svého bytí dává napojení a svými činy je v souladu s vyšším zdrojem, pak tohle neprobuzené osazenstvo považuje za pro ně nepohodlného a ezoterického blázna. Natož pak když se ten blázen snaží v lidech probouzet chápání posvátnosti v sexualitě a ženy vede ke znovu-probuzení krásného spojení se svým lůnem. Jelikož zdravá opečovávaná svatyně se rovná zářivá spokojená žena, která si je vědoma sama sebe, a se kterou je život a sex posunut dimenzionálně vysoko. Bohužel stále hojně předepisovaná antikoncepce, prázdný sexuální život, bělené menstruační pomůcky nebo časté alkoholové večírky tomu určitě nepomáhají.

,,Dokud není sexualita povznesena o duchovnost, je to pouhý prázdný sexuální pud,,. Tuto větu řekl Pjér la Šéz v jedné ze svých přednášek a se mnou neuvěřitelně rezonuje. Jinak řečeno záleží hodně na tom, s jakým záměrem, ať vědomým nebo podvědomým, svůj sexuální život a svoje ženství (pokud mluvím na ženy) vnímáte. Respektive jestli lezete do postele s kýmkoliv, kdo vás jen osloví a není pro vás sexuální akt nijak významnou spirituální událostí, pak o nějaké posvátnosti nemůže být ani řeč a postupem času si tímto jednáním parádně uzavíráte své propojení s vagínou, dělohou i vaječníky. Nebo se svým mužem spíte jen pro jeho (ne svoje) uspokojení, aby nebyl nervózní a alespoň dvakrát do týdne se udělal, pak je to také jen pouhý prázdný akt a opět si koledujete o odstřihnutí od své yoni. Či jako žena jedete v jangové energii a cílem sexu je pro vás pouze orgasmus, nikoliv celkové prožití milování a naslouchání řeči svého těla. Klíčové je i to, jak vnímáte svůj cyklus a menstruaci, které do sexuality neodmyslitelně patří.

Bacha s kým spíš

Říká se, že jsme průměrem pěti lidí, se kterými se nejčastěji stýkáme, tj. jejich vlastností, zvyků, jednání atd. Však jistě, tito lidé nás svou přítomností nejčastěji ovlivňují na jemnohmotných úrovních, díky kterým se do nás tento vliv vštěpuje. Při pohlavním spojení je to ještě daleko silnější. A v tomto případě se s danou osobou nemusíme vidět častokrát, aby nás díky jednomu takovému hlubokému spojení dostetčně ovlivnila celá jeho esence. Dokonce je vypozorováno, že tělo se z jednoho sexuálního propojení na energetické rovině léčí i několik let. 

Co to znamená? 

Především pro nás ženy, které přijímáme muže do své svatyně a kde se odehrává celá akce, tedy v nás, je tohle velmi zásadní věc. S mužovo falusem totiž do sebe vtahujeme i jeho vnitřní procesy psychiky na vědomé i nevědomé sféře. Když použiji příklad ze své dávné minulosti, tak se například mohou objevit i hodně zlé noční můry, se kterými daný muž sám bojoval. Je tedy velmi nezbytné dobře vědět, jak na tom druhý člověk je a zda-li má svou duši poléčenou či nikoliv. Samozřejmě pak v opačném případě při vědomém milování s krásnou osobou, a tím nemám na myslí fyzický zjev, se v nás i klidně mohou poléčit naše vnitřní zranění a bloky. Když tedy sdílíme svůj život i svou sexualitu s probuzeným mužem, můžeme být velmi poléčeny a zářivé a od toho se pak odvíjí i celé naše bytí.

Sláva rodu, sláva posvátnosti všemu v i kolem nás!